top of page

Vlastní 2S aplikace pro SuccessFactors

Vyvíjíme pro vás 2S aplikace, které rozšiřují a vylepšují funkcionalitu SuccessFactors.

Shift Planning

Efektivní plánování směn, hromadné úpravy více zaměstnancům. Jednoduché plánování směn manažerem a přehledný rozvrh pro zaměstnance. 

Time Management 

Speciální úprava docházkového systému dle platných českých a slovenských legislativních požadavků. Tuto aplikaci lze propojit s plánováním směn.

Paperless HR

Zjednodušení práce HR oddělení a digitalizace procesů. Automatické generování dokumentů ze systému v rámci životního cyklu zaměstnance. Elektronický/biometrický podpis pro vybrané zaměstnanecké dokumenty a následná archivace digitálních dokumentů.

eDaňovka

Responzivní webová aplikace vytvořená pro elektronické zpracovávání „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“ a „Žádost o roční zúčtování daně z příjmu fyzických osob“. Zjednoduší práci zaměstnancům a HR oddělení.

eDELete

 Umožňuje mazání nebo skrytí konkrétních dat zaměstnanců, jednotlivých políček v sekci po nastavené retenční době, včetně odmazávání dokumentů. 

Parallel Workflow

Paralelní elektronické schvalování pracovního postupu pro různé události v životním cyklu zaměstnance, které je univerzálně nastavitelné pro jakékoliv schvalování.

Recruiting page

Jednoduché a rychlé přihlašování kandidátů do systému bez nutnosti zadávání emailové adresy.

Trippy

Žádosti o pracovní cesty, jejich schvalování a vyúčtování. Evidence a zpracování výdajů během pracovních cest a dalších nákladů dle legislativních požadavků. 

Integrace na jobs.cz

Postování nových pracovních nabídek a oboustranná integrace na portál jobs.cz a další pracovní portály. Zpětné zasílání reakcí uchazečů. 

Document Generator

Automatizované generování dokumentů při různých událostech během životního cyklu zaměstnance s importem dat ze SuccessFactors.

bottom of page